Morava / Čechy

Zde se vám budeme snažit přiblížit zastoupená vinařství

 Vinařství sv.tomáše

Vinařství se nachází v malebné oblasti Českého Středohoří v regionu obce Malé Žernoseky, na svazích Dobraje a Opárenského údolí. Má rodinný charakter. První vinice byla vysazena v roce 1984 zakladatelem vinařství Z.Vybíralem seniorem. Na prahu nového tisíciletí byly vysázeny nové vinice a byla založena firma Zdeněk Vybíral-Vinařství Sv. Tomáše.Cílem společnosti je vyrábět kvalitní odrůdová vína jakostní a vína s přívlastkem. Hrozny jsou pěstovány a zpracovávány s největší péčí, převážně ručním způsobem, klasickými technologiemi. Kromě tradičních bílých vín je část modrých hroznů zpracovávána "bílou technologií" na Klaret a dále na Rose.Vína vyrobená z místních hroznů jsou buketní, s příjemnou kyselinkou, jsou vyráběna v malých šaržích, kvašení probíhá při optimálních teplotách, čímž si víno ponechává velké množství aromatických a chuťových látek. Zrání vína probíhá v historických žernoseckých sklepích, nejprve ve větších nádobách, poté v lahvích o objemu 0,75 l . Malé množství vína je expedováno jako mladé víno.
Vinice se rozprostírají na jihovýchodních svazích úpatí Českého Středohoří.  Svahy jsou osázeny vinnou révou od 150 až do 270 m/mořem.  Půdy jsou převážně lehké, písčité. Z hornin převládá porfyr a rula s velkým množstvím slídy.  Oblast je srážkovým stínem regionu.

 

 Vinařství Cícha

Vinařství se nachází ve vinařské podoblasti Slovácké v obci Blatnice pod Sv. Antonínkem. První zmínky o vinařství v Blatnici, pochází už z konce 13. století, kde se v kronikách uvádí, že se víno vozilo až do Prahy(cca 300km). Zde je vidět, že o víno z Blatnice musel být už v té době velký zájem.

Kořeny rodinného vinařství sahají do dávných dob(první zmínka je z roku 1780), kdy se vinařstvím zabývali už naši pradědové. Rozšíření vinařství nastalo v roce 1994 kdy ve větší míře začali vysazovat vinice až na součastné 4 ha. Jejich vinice se rozkládají na posledním výběžku Bílých Karpat, který tvoří jižní svah kolem Blatnice.

Jílovitokamenité půdy s velkým obsahem minerálů a klima ovlivněné tzv. Halnými větry dávají jejich vínům příznačnou minerálnost, podpořenou jemnou pikantní kyselinkou a současně i bohatý potenciál do budoucna.
Snahou jejich vinařství je respektovat historické aspekty ať už co se týče výroby, nebo pěstování vinné révy, samozřejmě s využitím nejmodernější technologie. Od roku 2008 budou hrozny zpracovávány nejmodernější-nejšetrnější technologií a to jak na pneumatickém lisu Wilmess(jehož zcela revoluční technologie lisování je jedna z nejlepších na světě), který používají světové top vinařství, tak v nádobách s řízeným kvašením. Pro červené vína používají speciální vinifikátory a následně pak vína zrají v dřevěných sudech. Tyto technologie jim  umožní kvalitněji zpracovávat a vyrábět víno, nicméně stále zůstávají veškerá rozhodnutí a kontrola na jejich chuťových buňkách a zkušenostech.
Za dobu vinaření dosáhli řadu ocenění např. několik Salonu vín České republiky, Stříbrná medaile na VVT, Someliérskou pečeť, nesčetně ocenění na místních a oblastních výstavách atd.

 

Vinařství Koráb

Rádi bychom Vám představili malé moravské vinařství. Toto vinařství je založeno po mnohaletých vinařských zkušenostech v roce 2006, především proto, aby byla znovu navrácena úcta ke starým vinohradům. Kolektivní zemědělství v minulosti, možnost nové výsadby pouze za podmínky vyklučení staré i dotace na klučení vinic, to všechno mělo a dosud má neblahý vliv na zachování starých moravských vinic. Pro větší výrobní podniky jsou staré vinice vzhledem k jejich menším výnosům nerentabilní. Malá násada hroznů a původní moravské klony, spolu s dlouhými kořeny staré révy má však velmi pozitivní vliv na jakost hroznů a výsledný projev vína. Sídlo vinařství je v Boleradicích v centru velkopavlovické vinařské podoblasti.

Našim cílem je nejen staré vinice zachovat jako významný krajinotvorný prvek moravské dědiny, ale především vytvářet z hroznů těchto vinic zajímavá původní moravská vína - vína svým zrodem ze starých moravských vinic. O tom, jak se nám vytváření takových vín daří, se můžete přesvědčit ochutnáním z naší nabídky.